Články a rady

Zákonné povinnosti majitele e-shopu

Provozování elektronického obchodu se řídí řadou zákonných předpisů, které je třeba dodržet a předejít tak případným problémům v průběhu provozu. Níže uvedené informace jsou platné pro Českou republiku, v ostatních státech se mohou povinnosti provozovatelú e-shopu lišit. 

Registrace e-shopu u Úřadu na ochranu osobních údajů

To, zda je registrace u Úřadu na ochranu osobních (dále "UOOU") údajů nutná či nikoliv, je velmi diskutované téma. UOOU k tomuto tématu sdělil, že pokud e-shop zpracovává osobní data pouze k vyřízení objednávky, pak registraci mít nemusí. Pokud však e-shop hodlá odesílat například newslettery, pak by tuto registraci mít měl. Vzhledem k tomu, že je registrace zdarma a je možné ji vyřídit on-line, doporučujeme si o registraci zažádat. O registraci je možné požádat na adrese:

https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1519&p1=1519

 

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád (dále "OP") jsou povinnou součástí každého obchodu a tedy i toho elektronického. OP musí být dostupné před nákupem a při samotném nákupu jste povinni zajistit to, aby se s nimi zákazník seznámil. Podle některých právních výkladů by OP měly být přikládány i k emailovému potvrzení přijetí objednávky. Inspiraci pro sestavení obchodních podmínek můžete nalézt například na stránkách Dtestu:

https://podnikatel.dtest.cz/clanek/31/vzorove-obchodni-podminky-2014

 

Povinné zveřejnění provozovatele

Informace o provozovateli e-shopu jsou velmi důležité a jejich zveřejnění na e-shopu podléhá velmi často kontrolám. Sekce kontakty a obchodní podmínky musí obsahovat následujcí informace:

 • obchodní firma / jména a příjmení, identifikační číslo provozovatele
 • sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny
 • údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena
 • kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty

 

S čím je třeba zákazníka seznámit před nákupem na e-shopu?

 • údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,
 • název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb
 • cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány
 • náklady na dodání
 • způsob platby, dodání nebo plnění
 • poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8
 • náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
 • doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti

 

Nezapomeňte, že jednou z nejdůležitějších věcí, které potřebujete pro úspěšný prodej zajistit, je důvěra zákazníka. Zkuste si tedy například na svých známých otestovat, jak se na Vašem e-shopu cítí, zda bez problému naleznou to co hledají, zda naleznou košík, ceník přepravy, obchodní podmínky a hlavně - zda v nich e-shop budí důvěru, že objednané zboží opravdu dodá.  


Nejnovější články

Bezpečnost e-mailové schránky
Jako správci mailového serveru se velmi často potýkáme s problémem prolomených e-mailových schránek ...
Zobrazit článek
Neplaťte zbytečně - Evidence skutečných majitelů
Ke dni 1. 1. 2018 byla zřízena evidence údajů o skutečném majiteli právnických osob a svěřenských fo...
Zobrazit článek
Jak Youtube nastartoval e-shop k celostátnímu úspěchu
Je nám ctí, že WebCzech mohl stát u zrodu jednoho zajímavého podnikání a rádi bychom Vám tento příbě...
Zobrazit článek
E-shop a Zpracovatelé osobních údajů podle GDPR
  V rámci informací ohledně GDPR jste se zcela jistě setkali s pojmem Zpracovatelé. Většina provo...
Zobrazit článek
Platební terminály od B-Payment
Chcete u osobního odběru umožnit Vašim zákazníkům jednoduše uhradit platbu platební kartou? Potřebuj...
Zobrazit článek
GDPR v e-shopu WebCzech E-commerce PRO
GDPR v e-shopu WebCzech E-commerce PRO Protože téma GDPR začíná být stále aktuálnějším rozhodli j...
Zobrazit článek
Novela zákona o platebním styku - zákaz poplatku za platbu na e-shopu
13. ledna 2018 vešla v účinnost Evropská směrnice o platebních službách PSD2. Tato směrnice je pak p...
Zobrazit článek
SSL (https) certifikáty
K čemu slouží SSL certifikáty? Většina komunikace na internetu probíhá v nešifrované (čitelné) po...
Zobrazit článek
DKIM a SPF
Množí se problémy při odesílání (nejen) hromadných emailů Přední poskytovatelé emailových schráne...
Zobrazit článek
GDPR se blíží
25.5.2018 začíná platit nové nařízení o ochraně osobních údajů platné na celém území Evropské unie. ...
Zobrazit článek
Mail Sender nový rozměr e-mail marketingu
O tom, že je levnější pracovat se stávajícím zákazníkem, než získávat nového asi nemá smysl diskutov...
Zobrazit článek
Zákonné povinnosti majitele e-shopu
Provozování elektronického obchodu se řídí řadou zákonných předpisů, které je třeba dodržet a předej...
Zobrazit článek
Zobrazit všechny články